ISO-9001

ISO 9001 is een nom die aangeeft op welke wijze wij ons verzekeren dat we weten wat de eisen en verwachtingen van onze klanten zijn, dat we over voldoende middelen beschikken om hieraan te voldoen alsook dit continue te controleren. Zo kunnen wij snel verbeteringen uitvoeren waar nodig en het product steeds op de afgesproken wijze afleveren.

​ISO 9001 is opgbouwd uit een aantal normen die aangeven waar de organisatie aan moet voldoen. Hieronder behoren onder andere kwaliteitsgaranties, documentenbeheer, interne en externe audits, klantentevredenheidsonderzoek,...

​Het geeft vooral aan op welke wijze de filosofie van de norm kan worden geïmplementeerd binnen de organisatie.

​Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en het inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem waar alles duidelijk is voor iedere betrokken partij.

 

Contact

Foto's